Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer  58516271.

Algemene_Voorwaarden_Wiebe_Dijkstra_bv