Producten


Betonproducten

Wij leveren diverse betonproducten: betonplaten - keerwanden - stapelblokken - sleufsilo

Grond

Wij leveren diverse grondsoorten: tuingrond/teelaarde - klei (erosieklasse 1, 2 en 3) - bomengrond - leem

Funderingsmaterialen

Wij leveren diverse funderingsmaterialen: menggranulaat - betongranulaat - asfaltgranulaat/freesasfalt - hoogovenslakken

Zand

Wij leveren diverse zandsoorten: vulzand - cunetzand - drainagezand - brekerzand - zandbakkenzand - betonzand

Grind

Wij leveren divers grindsoorten: betongrind -siergrind (berggrind/morainegrind/baltic grey/wit grind) - drainagegrind

Split

Wij leveren diverse splitsoorten: rode mijnsteen - yellow sun - ardenner grijs/geel - basalt - schots graniet - lava

Breuksteen

Wij leveren diverse breuksteensoorten: grauwacke breuksteen - maaskeien - doornikse breuksteen

Schelpen

Wij leveren diverse schelpen: schone schelpen - kleischelpen - schelpengrit

Diversen

Wij zijn u ook graag van dienst wat betreft het leveren van: rijplaten - paardenbak - gebakken klinkers - strooizout